สสอ.ทุ่งช้าง
วันพุธ, 29 ธันวาคม 2021 19:52

         29 ธันวาคม 2564 ทีมงาน คปสอ.ทุ่งช้าง และ อสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันอังคาร, 06 กรกฎาคม 2021 18:50

         6 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทีมระบาดวิทยาสุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อสม.บ้านไร่ไทรงาม บ้านเฉลิมราช และบ้านน้ำเลียง สุ่มบ้านละ 1 คน ตามนโยบายป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแนวหมู่บ้านติดชายแดน

วันอังคาร, 09 มีนาคม 2021 20:46

         9 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง , รพ.สต.และ ,รพ.สต.บ้านปางแก และ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ ร่วมกับทีมสำนักงานโภชนาการ กรมอนามัยให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านเฟือยลุง จำนวน 31ราย, โรงเรียนบ้านปางแก จำนวน 49 ราย และ โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ จำนวน 28 ราย

วันจันทร์, 08 มีนาคม 2021 18:15

         8 มีนาคม 2564 สสอ.ทุ่งช้าง, รพ.สต.ปอน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.5 แพร่ (ศตม.) และทีมหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่าวังผา (นคม.) ออกพ่นกระท่อมเพื่อป้องกันโรคมาลาเรียในพื้นที่บ้านเฉลิมราช บ้านไร่ไทรงาม และบ้านนำเลียง ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันจันทร์, 07 ธันวาคม 2020 18:00

         7 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักงานสาธารณสุขทุ่งช้าง ร่วมกับ รพ.สต.และ ได้ออกตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ราษฎรอำเภอทุ่งช้างที่มารับผ้าห่มกันหนาวจาก บริษัท ไทยเบฟ จำกัด ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)