วันพุธ, 25 สิงหาคม 2021 08:33

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

         25 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.บ้านปางแก มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 237 ครั้ง