วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2022 11:53

รพ.สต.บ้านปางแก มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ 110 กิโลวัตถ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.บ้านปางแก มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตถ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อ่าน 207 ครั้ง