วันพุธ, 29 ธันวาคม 2021 19:52

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

เขียนโดย...

         29 ธันวาคม 2564 ทีมงาน คปสอ.ทุ่งช้าง และ อสม. ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่าน 223 ครั้ง