วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 19:57

ศปก.อ.ทุ่งช้าง ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ทางโปรแกรมซูม ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565

เขียนโดย...

นายสุจิโรจน์  คงเมือง ประธานศปก.อ.ทุ่งช้าง ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ทางโปรแกรมซูม ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

อ่าน 203 ครั้ง